Các trường Đại học


Busan
Daegu
Daejeon
Gangwon
Gwangju
Gyeonggi
Incheon
Jeju
North Chungcheong
North Gyeongsang
North Jeolla
Sejong
Seoul
South Chungcheong
South Gyeongsang
South Jeolla
Ulsan

Đại học nữ Baewha – 배화여자대학교
Đại học nữ Baewha – 배화여자대학교
Đại học nữ Baewha – 배화여자대학교
10/02/2022 14:06

Đại học Nữ Baewha luôn tự hào về truyền thống hơn 113 của mình. Trường cam kết đạt tiêu chuẩn cao nhất về học tập thực tế từ các truyền thống độc đáo của Hàn Quốc đến công nghệ hiện đại. Các nguyên tắc cơ bản của trường dựa trên ba giá trị cốt lõi của Cơ đốc giáo: Đức tin, […]