Khi thấy chán học, hãy đọc ngay những câu danh ngôn này!

1. 지금 잠을 자면 꿈을 꾸지만 지금 공부하면 꿈을 이룬다.- 하버드 도서관의 명언-
Nếu bây giờ ngủ thì bạn sẽ mơ, nhưng nếu bây giờ học thì bạn sẽ thực hiện được ước mơ – Thư viện Đại học Havard

1 2

2. 공부할 때의 고통은 잠깐이지만 못 배운 고통은 평생이다 – 하버드 도서관의 명언
Khó khăn trong học tập chỉ là nhất thời nhưng khó khăn đến từ việc không học sẽ kéo dài cả đời. – Thư viện Đại học Havard

3

3. 교육의 뿌리는 쓰지만 그 열매는 달다 – 아리스토텔레스
Rễ của sự học thì đắng, còn quả của nó thì ngọt ngào – Aristotle

2

4. 교육은 학교를 졸업함으로써 끝나는 것이 아니고, 일생 동안 계속해야 하는 것이다 – 존 라보크
Giáo dục không dừng lại sau khi bạn tốt nghiệp từ trường học, mà nó diễn ra suốt đời – John Lavoke

học tập
học

5. 교육의 목적은 기계를 만드는 것이 아니라, 인간을 만드는데 있다 – 루소
Mục đích của giáo dục không phải là tạo ra máy móc, mà là tạo ra con người – Rousseau

học tập

Xem thêm: