konkuk university


Đại học Konkuk – 건국대학교
Đại học Konkuk – 건국대학교
Đại học Konkuk – 건국대학교

Đại học Konkuk là một trường đại học tư thục ở Seoul và Chungju Hàn Quốc. Cơ sở tại Seoul nằm ở phía đông nam của thủ đô, gần sông Hàn, còn được phục vụ bởi một ga tàu điện ngầm cùng tên (Ga Đại học Konkuk). Trường được nhận sự phê chuẩn của Bộ Văn hóa và Giáo dục Hàn Quốc và chú trọng vào đẩy mạnh các chuyên ngành khoa học công nghệ.