Học tiếng Hàn qua các câu nói nổi tiếng (P2)

Học tiếng Hàn qua những câu nói nổi tiếng không chỉ là một cách học tiếng Hàn mới mẻ, thú vị mà còn giúp chúng ta học thêm được những vốn sống đúc kết được của những người nổi tiếng. Hãy cùng Namu tiếp tục tìm hiểu những câu nói trong phần 2 này nhé!

1. “사람은 오로지 가슴으로만 올바로 볼 수 있다. 본질적인 것은 눈에 보이지 않는다” – 생텍쥐페리 (Chỉ có thể nhìn đúng được con người bằng cách dùng trái tim. Những thứ thuộc về bản chất thì không thể nhìn được bằng mắt – Saint-Exupéry)

hoc tieng han

2. “가장 하기 힘든 일은 아무 일도 안하는 것이다” – 유대인의 격언 (Việc khó khăn nhất chính là việc không làm gì cả – Thành ngữ của người Do Thái)

danh ngon 11

3. “세월은 사람을 기다리지 않는다” – 도영명 (Năm tháng không chờ đợi một ai cả – Đào Tiềm)

danh ngon 12

4. “지금 자면 꿈을 꾸지만 지금 공부하면 꿈을 이룬다” – 반기문 (Bây giờ ngủ thì có thể mơ nhưng nếu bây giờ mà học tập thì có thể biến giấc mơ thành sự thật – Ban Ki Moon)

danh ngon 7

5. “발견의 기회는 준비된 사람에게만 온다” – 루이 파스퇴르 (Cơ hội phát kiến chỉ tới với những người đã có sự chuẩn bị – Louis Pasteur)

danh ngon 8

***Sưu tầm và biên dịch bởi Namu Education

Xem thêm