국민대


Đại học Kookmin – 국민대학교
Đại học Kookmin – 국민대학교
Đại học Kookmin – 국민대학교

Đại học Kookmin được thành lập vào năm 1946 tại trung tâm thủ đô Seoul thuộc vị trí giao thông thuận tiện. Đến năm 2020 Đại học Kookmin bao gồm 14 trường đại học trực thuộc và có khoảng 47 bộ môn (khoa) cho cả cấp bậc đại học và cao học. Với lịch sử giảng dạy hơn 70 năm và số lượng các ngành học đa dạng, Đại học Kookmin được xem là một trong những Trường Đại học tốt nhất đối với du học sinh ngoại quốc.