Ưu đãi bất ngờ dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ lên chuyên ngành đại học + cao học kỳ tháng 9.2021

Ưu đãi bất ngờ dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ lên chuyên ngành đại học + cao học kỳ tháng 9.2021 của nhà Namu Edu

1. Dịch vụ trọn gói:

 • Tư vấn chọn trường và ngành nghề phù hợp
 • Nộp hồ sơ theo đúng trường, đúng nguyện vọng của sinh viên
 • Dịch thuật công chứng
 • Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ tại Sở Ngoại vụ
 • Hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ tại ĐSQ Hàn Quốc (xin dấu tím)
 • Gửi hồ sơ từ Việt Nam sang Hàn Quốc
 • Hỗ trợ hoàn thiện bản giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập
 • Hỗ trợ điền đơn xin nhập học online (tùy từng trường và mong muốn của học sinh)
 • Hỗ trợ nộp hồ sơ cho trường

2. Hồ sơ chuyên ngành Đại học

 • 3,500,000 VNĐ/ 1 bộ
 • 5,000,000 VNĐ/ 2 bộ
 • 6,000,000 VNĐ/ 3 bộ

3. Hồ sơ lên Cao học

 • 4,000,000 VNĐ/ 1 bộ
 • 5,500,000 VNĐ/ 2 bộ
 • 6,500,000 VNĐ/ 3 bộ

Dịch vụ làm hồ sơ riêng lẻ vui lòng xem chi tiết tại: Chi phí dịch vụ Namu