Silk-road Scholarship – học bổng Đại học Quốc gia Seoul năm 2021

1. Yêu cầu:

Sinh viên theo học cao học trong khối ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn bao gồm Tiếng Hàn, Lịch sử, Văn hóa, Chính trị và Kinh tế.

2. Chi tiết về học bổng Silk-road của SNU

  • Thời gian đăng ký: Trong suốt thời gian đăng ký học kỳ mùa thu dành cho sinh viên Quốc tế.
  • Số lượng: 5 sinh viên

3. Giá trị học bổng:

  • Học phí: Toàn bộ học phí/ 4 học kỳ
  • Tiền sinh hoạt: 600.000 KRW mỗi tháng/ 4 học kỳ
  • Khóa học tiếng Hàn: Toàn bộ học phí/ 2 khóa
  • Vé máy bay: vé khứ hồi hạng phổ thông

4. Hồ sơ yêu cầu

Ứng viên cần nộp các tài liệu cần thiết dưới dạng bản cứng trước khoảng thời gian được chỉ định cho Văn phòng Học bổng Quốc tế tại OIA.

5. Thủ tục lựa chọn

Người ứng tuyển phải nộp hồ sơ đăng ký cho OIA. Chỉ những người được các trường đại học của SNU giới thiệu mới được chọn làm người nhận khi nhập học.

Tham khảo thêm về học bổng Silk-road của SNU tại: https://oia.snu.ac.kr/page/scholarships-SRS.php

Xem thêm